23 september 2017

Map network drive at startupI use free storage at https://www.transip.nl/stack/ and can access it via webdav.

And even nicer : I can map a network drive to this storage.

Here is a simple bat script I use to map the network drive.
It made it run at startup to be sure it is always available.
I added some delay to give the computer enough time to process every command.

C:\bat\MapZ-Stack.bat

@echo off
timeout /t 15
if exist z:\nul net use z: /del
timeout /t 5
echo Create Z:-disc for StackStorage
net use z: https://YourAccount.stackstorage.com/remote.php/webdav/ YourPassword /user:YourAccount

Replace YourAccount en YourPassword with the proper values you got from Transip

Run a batch file at boot in Windows 8 and 10 users
(copied from https://www.computerhope.com/issues/ch000322.htm)


 • Create a shortcut to the batch file.
 • Once the shortcut has been created, right-click the file and select Cut.
 • Press the Start button and type Run and press enter.
 • In the Run window, type shell:startup to open the Startup folder.
 • Once the Startup folder has been opened, click the Home tab at the top of the folder and select Paste to paste the shortcut into the folder.
So, now I have the Z:-drive everytime I login.


16 september 2017

How to find Microsoft Office license keys

Als je Office 2010 of ouder hebt en een schone installatie van Windows 10 wilt uitvoeren, zoek dan eerst je Office-productcode. Tips voor het vinden van je productcode vind je in De productcode voor Office 2010 zoeken of De productcode voor je Office 2007-programma invoeren.

https://products.office.com/2010-microsoft-office-suites-license-designations

https://support.office.com/article/Enter-the-product-key-for-your-Office-2007-program-fabe03d9-fbc3-452e-8fd4-d1c2e661d518

see also
http://www.belarc.com/info_ms_product_keys


How to Change Microsoft Windows and Office Product Keys

Sometimes a Microsoft product key shown in Belarc software doesn't match the key on the Microsoft sticker, or only shows a few characters of the key.  One common cause of this is that the software was pre-installed by the computer manufacturer and your personal product key was sent on a separate card or sticker.  Computer manufacturers often use their product key, instead of yours, when pre-installing software at the factory so that's the key you're seeing. 
Another common cause is that recent Office installers remove all but the last five characters of the install product key once the installation completes.
To change the product key currently on your computer (and reported by Belarc) to your full personal key, you can follow the steps outlined below.

Windows product keys

You can change your Windows product key by following the instructions at this Change Product Key Microsoft web page.  Those instructions work on many versions of Windows.

Finding your Office 2013 and later product key

Purchasers of Office 2013 and later usually receive only a Product Key Card and instructions to download office from the office.com web site.  The 25 character key on that Product Key Card is not your office install key, but instead an entitlement key allowing you to install office from that web site.
You can see the product key that is used to install office by signing into your office.com account here.  Once signed in, choose Install from a disc under Account Options.  You'll see your office installation product key to the right of your options.

Changing your Office 2010 and later product keys

You can change your Office 2010 and 2013 Professional Plus or later product key like this
 1. Open the Windows Control Panel and run "Uninstall a program" in the Programs group. (On Windows XP, just run the Add or Remove Programs control panel.)  You'll find the Control Panel on the Start menu or on Windows 8 by searching for it with the Search charm.
 2. Find and select the Office product you'd like to change the product key for in the list of programs.  Then click Change.
 3. In the resulting dialog box select the "Enter a Product Key" option and click Continue.
 4. Type your product key and select the option "Attempt to automatically activate my product online".  Then click Continue and on the next screen click Install Now.
Note: You must have an internet connection to reactivate Office online. However, you can also activate Office at a later time by opening any Office app, clicking on the File tab, and selecting Help.

Changing your Office 2007 and earlier product keys

You can change your Office 2007 (or older version) product key by following the instructions at the How to change the product key for Office XP, for Office 2003, and for the 2007 Office system Microsoft web page. 

16 januari 2017

Website gehost bij Antagonist.nl : https configureren met gratis SSL certificaat van ZeroSSL [Updated 1/6/2017]

Waarom https i.p.v. http gebruiken?

 • veiligheid: alle verkeer van en naar je website wordt geëncrypteerd
 • vertrouwen: bezoekers weten zeker dat ze op jouw website zitten; In de URL staat een gesloten slotje; in Chrome is dit slotje groen gekleurd
 • Het helpt je ranking bij Google
 • Vertrouwelijkheid, Authenticiteit, Integriteit
Opdat je site https zou kunnen gebruiken, heb je een SSL certificaat nodig. Zo'n certificaat kost normaal gezien geld (vanaf 8 euro/jaar ), maar het kan ook gratis al moet je dan wel elke 3 maanden het certificaat vernieuwen.

De procedure om een WordPress website gehost bij antagonist.nl te voorzien van een gratis SSL certificaat zodat https kan gebruikt worden,  wordt hieronder beschreven:

[Update 1/6/2017] Antagonist.nl voorziet voortaan zelf de gratis certificaten zodat onderstaande procedure niet meer moet uitgevoerd worden.

Gratis SSL certificaat aanvragen bij ZeroSSL.com

 1. Surf naar http://zerossl.com
 2. Online tools > Start
 3. Vul bij domains: [jouwDomainNaam.xxx] in en accepteer onderaan de 2 voorwaarden.
 4. Klik op Next en Yes (include www-prefixed version too?) zodat ook www.jouwDomainNaam.xxx  in https mode kan gebruikt worden
 5. Er wordt nu een CSR gegenereerd 
 6. Download de CSR
 7. Klik op Next. Er wordt een account key gegenereerd
 8. Download de account key (= RSA PRIVATE KEY)
 9. Klik op Next
 10. Volg de instructies voor de verification. Je moet 2 files aanmaken en op de site plaatsen:
  • Verification
   Je bewijzen dat je toegang hebt tot de webserver waarvoor je het SSL certificaat aanvraagt.
   Daarom moet je een file met een lange filename en met de Text als inhoud uploaden (via ftp) in .well-known/acme-challenge/ folder
   Let op dat de filename GEEN extensie (bv: .txt) bevat !
   En upload file via ftp in
   /domains/[jouwDomainNaam.xxx]/public_html/.well-known/acme-challenge/
   (vergeet het puntje niet voor well-known)
   Voorbeeld van zo'n filename:
   O1zoMcIK1t9j4CdOP1K-q6jljeUJ_ufbhs0MGiFz5AE
   Inhoud van die file: O1zoMcIK1t9j4CdOP1K-q6jljeUJ_ufbhs0MGiFz5AE.8uULhAGr4bCmGiLXjmaeFdudtbUmv9UvP_AzJ9hDBUsJe kan daarna te testen of de link bereikbaar is door erop te klikken http://[jouwDomainNaam.xxx]/.well-known/acme-challenge/O1zoMcIK1t9j4CdOP1K-q6jljeUJ_ufbhs0MGiFz5AE
 11. Klik op Next
 12. Op deze pagina krijg je het certificate (=public key) te zien. Download die files ook
  1. Tip:Print die pagina als pdf  
   Klik op “Download” om het certificaat te downloaden > domain-crt.txt
 13. Copy en paste de private key (RSA) en public key via (eerst inloggen op je DirectAdmin account bij antagonist.nl) DirectAdmin > Home !!!! > SSL Certificates
   • Copieer private key (RSA) en public key (certificate)  in dezelfde textarea als “Paste a pre-generated certificate and key” . Let op: er mogen geen lege lijnen in de textarea voorkomen.
   1. In de tekst area staat nu iets in de zin van:
    ----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
    MIIJKgIBAAKCAgEAilWecOgQNt42MqkZljyPmuv8FENQBK1i76YaYnfihFSXbnmh
    ...
    -----END RSA PRIVATE KEY-----
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIGGjCCBQKgAwIBAgISAzPpG9pskoG46sUoOAGxqD4kMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIEkjCCA3qgAwIBAgIQCgFBQgAAAVOFc2oLheynCDANBgkqhkiG9w0BAQsFADA/
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
   2.  klik op Save

  Bezoekers automatisch doorsturen via HTTPS

  Makkelijkst is om alle http traffiek automatisch te redirecten naar https.
  Wijzig public_html/.htaccess op je website: voeg volgende rewrite rule bovenaan toe:

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


  Oplossing voor mixed content - Wordpress plugin SSL Insecure Content Fixer

  Als je Wordpress gebruikt worden alle links vast gecodeerd als http://[jouwDomainNaam.xxx]/..
  Daardoor zal je pagina als mixed content worden beschouwd en niet beveiligd zijn.
  Gelukkig bestaat er een plugin die dit oplost zodat je niet alle htmlcode moet aanpassen:
  SSL Insecure Content Fixer.

  Installeer Wordpress plugin SSL Insecure Content Fixer  1. Ga naar je Wordpress dashboard en kies Plugins.
  2. Zoek plugin SSL Insecure Content Fixer, installeer en activeer die plugin.
  3. Bij instellingen van de plugin kies je:
  4. Instellingen > SSL Insecure Content Fixer Settings
  5. [x] Content (zodat de http:// voor images vervangen wordt door https://)

  Voilà, voortaan wordt [youwDomainNaam.xxx] automatisch via https afgehandeld.

  P.S. Vergeet niet het gratis SSL certficaat elke 3 maanden te vernieuwen !

  16 november 2016

  Download music from youtube using Linux  Simple procedure to download music from youtube using the command line in Lubuntu (probably works also in other Linux distributions)

  16/11/2016
  • Open Xterm
  • Download software (needed only once):

   • sudo apt-get install parcellite
    (this helps to copy & paste from e.g. firefox navigaton bar to Xterm window)
   • sudo apt-get install lame
    More info about the mp3 encoder Lame
   • sudo wget https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
   • sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl
     
  • Download a song (put everything on 1 line !)
   /usr/local/bin/youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 https://www.youtube.com/watch?v=.......
   
  • The mp3 file is saved in the current directory op your Xterm window
  References:
  • http://askubuntu.com/questions/237942/how-does-copy-paste-work-with-xterm
  • http://askubuntu.com/questions/791969/error-while-using-youtube-dl
  • http://askubuntu.com/questions/178481/how-to-download-an-mp3-track-from-a-youtube-video 

  13 juli 2016

  Run Windows 10 on Linux Mint using virtualbox

  The screen of my portable is acting strange from time to time. 
  Maybe the video controller has a problem ...
  To be sure I do not loose anything from my portable, I decided to virtualize it and check to see if I could run this virtualized pc on Linux Mint using virtualbox.

  Important: my portable runs Windows 10 - 64-bit, so in order to run the virtualized version I also need a 64-bit OS. I chose Linux Mint Mate 64-bit as host OS.

  The test succeeded : I can run my Windows 10 64-bit portable in Linux Mint using virtualbox.

  Here is what I did:
  • Virtualize the portable
   • (on my running portable I wanted to virtualize:)Using "VMware vCenter Converter Standalone" I converted my portable running Windows 10 64-bit to a virtual machine. The result was a vmdk file. I copied the files (vmdk and vmx file) on an external usb disk.
   • The software can be found at : https://www.vmware.com/products/converter
  • Download and install Linux Mint on a USB stick
   • (on a windows pc) On the internet, search for "Download Linux Mint 18 Sarah"
   • Download linux mint :
    • https://www.linuxmint.com/download.php
    • Download the Mate 64-bit version from one of the servers listed.
     I used the server in Europe > Netherlands > Triple IT
     (1.6 GB is being downloaded)
   • (on a windows pc) Burn iso to USB stick
    • Use UNetbootin to burn the downloaded ISO to a USB stick (USB stick needs of course at least 2 GB of free space)
     • [x] Diskimage  - ISO
     • Navigate to your download folder
     • select linuxmint-18-mate-64bit.iso
     • Type: USB-disk  E:\   [OK]
    • Alternatives for UNetbootin:
     see http://www.howtogeek.com/127377/the-best-free-tools-for-creating-a-bootable-windows-or-linux-usb-drive/
   • Start Linux Mint from USB stick
    • Boot the PC you want to use with the Linux on your USB stick
    • On some computers you can/need press F12 or Esc and F9   to choose the (USB) device you want to boot from.
    • If boot does not work, check bios.
   • Optionally change keyboard layout (Menu > Keyboard > Layouts > Add > Country: Belgium > Add
    Move "Belgian" above "English (US)" > Close
   • Download, install and start virtualbox
    • Start Terminal
    • Type "sudo apt-get install virtualbox-qt" to download and install virtualbox (this will take quite some time so be patient).
    • Type "virtualbox" in the terminal window to start virtualbox
     • Add and the virtual machine
      • Be sure the USB disk with the Windows 10 vmdk file is attached to your PC
      • New
       • Name : type some name e.g. vmWin10
       • Type: Microsoft Windows
       • Version: Windows 10 (64-bit)
        • Next
       • 2 GB Ram is sufficient
        • Next
       • [x] Use an existing virtual hard disk file
        • Navigate to the vmdk file on the external hard disk > Open > Create
      • Click on the Start (green arrow) (and wait at least 5 minutes ... it takes some time to start Windows 10 in virtualbox, but it works !
       P.S. In virtualbox, the Ctrl+Alt+Delete is replaced by right Ctrl+Del to login in Windows

   Using RDP (Remote Desktop) to connect to vmWin10


   • Configure virtualbox > Machine > Settings > Display > Remote display > [x] Enable Server (Server Port: 3389)
   • Configure virtualbox > Netwerk > Attached to : Bridged adapter (Name: enp2s0)
   • Enable RDP in vmWin10 : Control Panel > System > Properties > Remote Desktop > [x] Allow remote connections to this computer
   • If necessary : Disable firewall in vmWin10 (or allow RDP through) : Control Panel > System and Security > Windows Firewall > Turn Windows Firewall on or off 
   • Verify IP address of you vmWin10 : in Windows > Start > cmd > ipconfig
    Note the IPv4 address (in most cases something like 192.168.x.y)
   • On another pc on your network : start > mstsc /v:192.168.x.y (replace by ip address of your vmWin10)   12 mei 2015

   eID reader - Linux Mint, Windows 7 en Windows 10 [Last update 23/6/2017]

   Belgische Identiteitskaart (eID) gebruiken onder Linux Mint 17, Windows 7 en Windows 10


   Voor Linux Mint 17

   Onderstaande procedure werkte voor mij om de eId bruikbaar te maken onder Linux Mint 17 :
   1. Sluit de eid-lezer aan op een USB poort en steek je Identiteitskaart in de lezer
   2. Ik heb eerst dit geprobeerd, maar dat bleek niet onmiddellijk te werken:
    eid-archive.deb (DEB, 6.01 Kb)
    Klik op bovenstaande link.
    Na het downloaden kan je dit bestand dubbeklikken en autom. zal de Package Installer de software installeren
   3. Menu (> Administration) > Software Manager
   4. Download en installeer : (tik onderstaande stuk voor stuk in om te downloaden)
    1. beid-mozilla-extension
    2. eid-archive
    3. eid-mw
    4. eid-viewer
   5. Voor de oudere versies van de ACS ACR38U kaartleze, installeer je ook nog libacr38u als volgt:
    1. Menu > Terminal
    2. sudo apt-get install libacr38u
   6. Nu kan je testen kan via Menu > Accessoiries > eID Viewer
   7. Tip: Gebruik Firefox om bv. bij de CM (http://www.cm.be) in te loggen met je eID kaart.
    Je krijgt wel allerlei foutmeldingen, maar na installatie als "Exceptions" lukt het wel.
    (het is me niet gelukt met Google Chrome)
   8. Als je wil verifiëren of je lezer herkend wordt, gebruik dan pcsc_scan . Daarvoor kan je pcsc-tools downloaden via de Software Manager
   9. Nog inlogproblemen met firefox : zie onderstaande link:
    Hoe beveiligingsapparaten laden 'Belgium eID PKCS#11 module' 'libbeidpkcs11.so.0'
    https://eid.belgium.be/nl/aanmelden#7504

   Bron en Meer info vind je in deze FAQ 
   http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm#Firefox_Instellen_voor_eID
   https://csam.be/ (CSAM, de toegangspoort tot de diensten van de overheid)


   Voor Windows 7 en Windows 10:


   1. Log in met een windows account met administrator privileges (administrator of beheerder)
   2. Niet nodig in Windows 10: Java installeren
    Voor Windows 7, indien nog niet geïnstalleerd: download en installeer java (http://www.java.com)
   3. Download en installeer EID software : https://eid.belgium.be/nl (sluit de EID reader pas aan op het moment dat dit gevraagd wordt !)
   4. Indien nog niet gebeurd, download en installeer Firefox: http://www.mozilla.org 
   5. Start Firefox en voeg add-on toe voor Eid Belgium : In firefox: rechts bovenaan: "Open Menu"  -  Add-ons  -  Get Add-ons  -  onderaan : See more add-ons  -  Zoek : Belgium eID  -  Add to firefox  (of  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/belgium-eid/ ) (Deze add-on moet geïnstalleerd worden voor elke windows user die de Eid wil gebruiken)
   6. Aanmelden is makkelijkst via https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?view=home
   7. Voor de belastingaangifte : Surf naar http://taxonweb.be en kies je taal
   8. Klik om Naar mijn aagifte

   Problemen met eID

   [01/06/2017]
    (Voor firefox) 
   Check waarvoor certificaat van Belgium Root CA? kan gebruikt worden:
   Het certificaat van Belgium Root CA3 moet vertrouwd worden voor o.a. websites te identificeren -in firefox : Opties - Geavanceerd - Encryptie en Certificaten bekijken - zoek Belgium Root CA3 - Bewerken : vink de 3 checkboxes aan

   [23/06/2017]
   Error: Popup om pincode in te geven verschijnt niet maar melding "Aanmelden mislukt"
   Oorzaak Kaspersky Internet Security
   Oplossing:

   • Open Kaspersky Internet Security
   • Links onderaan op het radertje (instellingen)
   • Extra - netwerk
   • [x] Versleutelde verbindingen niet scannen
   Met dank aan http://www.aideacces.be/12.php?langue=NL Op die site vind je nog meer tips om eID problemen op te lossen.


   28 november 2014

   View photos that are stored on your Linux Mint Pc on your Android tablet

   How to view photos on a tablet (photos are stored on a PC)

   I currently use Linux Mint as desktop PC and an Android tablet.
   My photos are stored on the desktop PC, but I wanted to view them also on my tablet.

   This is what I did:

   1. On the Linux Mint desktop PC : download system-config-samba
   2. Start this program and click on the + to add a directory (in my case: /mnt/data/Our Pictures)
    1. On the Basic tab :
     1. Directory : /mnt/data/Our Pictures
     2. Share name : Our Pictures
     3. [x] Visible
    2. On the Access tab : [x] Allow access to everyone
     Note: If you want a more secure access, you can choose to allow access to specific users
   3. On the Android tablet: Go to the Play Store and Search for "smb client"; Download (and install of course) ES File Explorer File
   4. Start ES File Explorer
   5. On the top left click on the 3 horizontal bars to display the menu and choose "Network" > Lan
    Click on the + (New):
    1. Server: /Our Pictures e.g. 192.168.1.3/Our Pictures
    2. [x] Anonymous
    3. Display as : Our Pictures on my desktop PC
   6. Now if you click on "Our Pictures on my desktop PC" you'll see the files  on the desktop pc
   References: