16 januari 2017

Website gehost bij Antagonist.nl : https configureren met gratis SSL certificaat van ZeroSSL

Waarom https i.p.v. http gebruiken?

 • veiligheid: alle verkeer van en naar je website wordt geëncrypteerd
 • vertrouwen: bezoekers weten zeker dat ze op jouw website zitten; In de URL staat een gesloten slotje; in Chrome is dit slotje groen gekleurd
 • Het helpt je ranking bij Google
 • Vertrouwelijkheid, Authenticiteit, Integriteit
Opdat je site https zou kunnen gebruiken, heb je een SSL certificaat nodig. Zo'n certificaat kost normaal gezien geld (vanaf 8 euro/jaar ), maar het kan ook gratis al moet je dan wel elke 3 maanden het certificaat vernieuwen.

De procedure om een WordPress website gehost bij antagonist.nl te voorzien van een gratis SSL certificaat zodat https kan gebruikt worden,  wordt hieronder beschreven:

Gratis SSL certificaat aanvragen bij ZeroSSL.com

 1. Surf naar http://zerossl.com
 2. Online tools > Start
 3. Vul bij domains: [jouwDomainNaam.xxx] in en accepteer onderaan de 2 voorwaarden.
 4. Klik op Next en Yes (include www-prefixed version too?) zodat ook www.jouwDomainNaam.xxx  in https mode kan gebruikt worden
 5. Er wordt nu een CSR gegenereerd 
 6. Download de CSR
 7. Klik op Next. Er wordt een account key gegenereerd
 8. Download de account key (= RSA PRIVATE KEY)
 9. Klik op Next
 10. Volg de instructies voor de verification. Je moet 2 files aanmaken en op de site plaatsen:
  • Verification
   Je bewijzen dat je toegang hebt tot de webserver waarvoor je het SSL certificaat aanvraagt.
   Daarom moet je een file met een lange filename en met de Text als inhoud uploaden (via ftp) in .well-known/acme-challenge/ folder
   Let op dat de filename GEEN extensie (bv: .txt) bevat !
   En upload file via ftp in
   /domains/[jouwDomainNaam.xxx]/public_html/.well-known/acme-challenge/
   (vergeet het puntje niet voor well-known)
   Voorbeeld van zo'n filename:
   O1zoMcIK1t9j4CdOP1K-q6jljeUJ_ufbhs0MGiFz5AE
   Inhoud van die file: O1zoMcIK1t9j4CdOP1K-q6jljeUJ_ufbhs0MGiFz5AE.8uULhAGr4bCmGiLXjmaeFdudtbUmv9UvP_AzJ9hDBUsJe kan daarna te testen of de link bereikbaar is door erop te klikken http://[jouwDomainNaam.xxx]/.well-known/acme-challenge/O1zoMcIK1t9j4CdOP1K-q6jljeUJ_ufbhs0MGiFz5AE
 11. Klik op Next
 12. Op deze pagina krijg je het certificate (=public key) te zien. Download die files ook
  1. Tip:Print die pagina als pdf  
   Klik op “Download” om het certificaat te downloaden > domain-crt.txt
 13. Copy en paste de private key (RSA) en public key via (eerst inloggen op je DirectAdmin account bij antagonist.nl) DirectAdmin > Home !!!! > SSL Certificates
   • Copieer private key (RSA) en public key (certificate)  in dezelfde textarea als “Paste a pre-generated certificate and key” . Let op: er mogen geen lege lijnen in de textarea voorkomen.
   1. In de tekst area staat nu iets in de zin van:
    ----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
    MIIJKgIBAAKCAgEAilWecOgQNt42MqkZljyPmuv8FENQBK1i76YaYnfihFSXbnmh
    ...
    -----END RSA PRIVATE KEY-----
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIGGjCCBQKgAwIBAgISAzPpG9pskoG46sUoOAGxqD4kMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIEkjCCA3qgAwIBAgIQCgFBQgAAAVOFc2oLheynCDANBgkqhkiG9w0BAQsFADA/
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
   2.  klik op Save

  Bezoekers automatisch doorsturen via HTTPS

  Makkelijkst is om alle http traffiek automatisch te redirecten naar https.
  Wijzig public_html/.htaccess op je website: voeg volgende rewrite rule bovenaan toe:

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

  Oplossing voor mixed content - Wordpress plugin SSL Insecure Content Fixer

  Als je Wordpress gebruikt worden alle links vast gecodeerd als http://[jouwDomainNaam.xxx]/..
  Daardoor zal je pagina als mixed content worden beschouwd en niet beveiligd zijn.
  Gelukkig bestaat er een plugin die dit oplost zodat je niet alle htmlcode moet aanpassen:
  SSL Insecure Content Fixer.

  Installeer Wordpress plugin SSL Insecure Content Fixer


  1. Ga naar je Wordpress dashboard en kies Plugins.
  2. Zoek plugin SSL Insecure Content Fixer, installeer en activeer die plugin.
  3. Bij instellingen van de plugin kies je:
  4. Instellingen > SSL Insecure Content Fixer Settings
  5. [x] Content (zodat de http:// voor images vervangen wordt door https://)

  Voilà, voortaan wordt [youwDomainNaam.xxx] automatisch via https afgehandeld.

  P.S. Vergeet niet het gratis SSL certficaat elke 3 maanden te vernieuwen !

  16 november 2016

  Download music from youtube using Linux  Simple procedure to download music from youtube using the command line in Lubuntu (probably works also in other Linux distributions)

  16/11/2016
  • Open Xterm
  • Download software (needed only once):

   • sudo apt-get install parcellite
    (this helps to copy & paste from e.g. firefox navigaton bar to Xterm window)
   • sudo apt-get install lame
    More info about the mp3 encoder Lame
   • sudo wget https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
   • sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl
     
  • Download a song (put everything on 1 line !)
   /usr/local/bin/youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 https://www.youtube.com/watch?v=.......
   
  • The mp3 file is saved in the current directory op your Xterm window
  References:
  • http://askubuntu.com/questions/237942/how-does-copy-paste-work-with-xterm
  • http://askubuntu.com/questions/791969/error-while-using-youtube-dl
  • http://askubuntu.com/questions/178481/how-to-download-an-mp3-track-from-a-youtube-video 

  13 juli 2016

  Run Windows 10 on Linux Mint using virtualbox

  The screen of my portable is acting strange from time to time. 
  Maybe the video controller has a problem ...
  To be sure I do not loose anything from my portable, I decided to virtualize it and check to see if I could run this virtualized pc on Linux Mint using virtualbox.

  Important: my portable runs Windows 10 - 64-bit, so in order to run the virtualized version I also need a 64-bit OS. I chose Linux Mint Mate 64-bit as host OS.

  The test succeeded : I can run my Windows 10 64-bit portable in Linux Mint using virtualbox.

  Here is what I did:
  • Virtualize the portable
   • (on my running portable I wanted to virtualize:)Using "VMware vCenter Converter Standalone" I converted my portable running Windows 10 64-bit to a virtual machine. The result was a vmdk file. I copied the files (vmdk and vmx file) on an external usb disk.
   • The software can be found at : https://www.vmware.com/products/converter
  • Download and install Linux Mint on a USB stick
   • (on a windows pc) On the internet, search for "Download Linux Mint 18 Sarah"
   • Download linux mint :
    • https://www.linuxmint.com/download.php
    • Download the Mate 64-bit version from one of the servers listed.
     I used the server in Europe > Netherlands > Triple IT
     (1.6 GB is being downloaded)
   • (on a windows pc) Burn iso to USB stick
    • Use UNetbootin to burn the downloaded ISO to a USB stick (USB stick needs of course at least 2 GB of free space)
     • [x] Diskimage  - ISO
     • Navigate to your download folder
     • select linuxmint-18-mate-64bit.iso
     • Type: USB-disk  E:\   [OK]
    • Alternatives for UNetbootin:
     see http://www.howtogeek.com/127377/the-best-free-tools-for-creating-a-bootable-windows-or-linux-usb-drive/
   • Start Linux Mint from USB stick
    • Boot the PC you want to use with the Linux on your USB stick
    • On some computers you can/need press F12 or Esc and F9   to choose the (USB) device you want to boot from.
    • If boot does not work, check bios.
   • Optionally change keyboard layout (Menu > Keyboard > Layouts > Add > Country: Belgium > Add
    Move "Belgian" above "English (US)" > Close
   • Download, install and start virtualbox
    • Start Terminal
    • Type "sudo apt-get install virtualbox-qt" to download and install virtualbox (this will take quite some time so be patient).
    • Type "virtualbox" in the terminal window to start virtualbox
     • Add and the virtual machine
      • Be sure the USB disk with the Windows 10 vmdk file is attached to your PC
      • New
       • Name : type some name e.g. vmWin10
       • Type: Microsoft Windows
       • Version: Windows 10 (64-bit)
        • Next
       • 2 GB Ram is sufficient
        • Next
       • [x] Use an existing virtual hard disk file
        • Navigate to the vmdk file on the external hard disk > Open > Create
      • Click on the Start (green arrow) (and wait at least 5 minutes ... it takes some time to start Windows 10 in virtualbox, but it works !
       P.S. In virtualbox, the Ctrl+Alt+Delete is replaced by right Ctrl+Del to login in Windows

   Using RDP (Remote Desktop) to connect to vmWin10


   • Configure virtualbox > Machine > Settings > Display > Remote display > [x] Enable Server (Server Port: 3389)
   • Configure virtualbox > Netwerk > Attached to : Bridged adapter (Name: enp2s0)
   • Enable RDP in vmWin10 : Control Panel > System > Properties > Remote Desktop > [x] Allow remote connections to this computer
   • If necessary : Disable firewall in vmWin10 (or allow RDP through) : Control Panel > System and Security > Windows Firewall > Turn Windows Firewall on or off 
   • Verify IP address of you vmWin10 : in Windows > Start > cmd > ipconfig
    Note the IPv4 address (in most cases something like 192.168.x.y)
   • On another pc on your network : start > mstsc /v:192.168.x.y (replace by ip address of your vmWin10)   12 mei 2015

   eID reader - Linux Mint

   Belgische Identiteitskaart (eID) gebruiken onder Linux Mint 17


   Voor Linux Mint 17

   Onderstaande procedure werkte voor mij om de eId bruikbaar te maken onder Linux Mint 17 :
   1. Sluit de eid-lezer aan op een USB poort en steek je Identiteitskaart in de lezer
   2. Ik heb eerst dit geprobeerd, maar dat bleek niet onmiddellijk te werken:
    eid-archive.deb (DEB, 6.01 Kb)
    Klik op bovenstaande link.
    Na het downloaden kan je dit bestand dubbeklikken en autom. zal de Package Installer de software installeren
   3. Menu > Administration > Software Manager
   4. Download en installeer : 
    1. beid-mozilla-extension
    2. eid-archive
    3. eid-mw
    4. eid-viewer
   5. Voor de oudere versies van de ACS ACR38U kaartleze, installeer je ook nog libacr38u als volgt:
    1. Menu > Terminal
    2. sudo apt-get install libacr38u
   6. Nu kan je testen kan via Menu > Accessoiries > eID Viewer
   7. Tip: Gebruik Firefox om bv. bij de CM (http://www.cm.be) in te loggen met je eID kaart.
    Je krijgt wel allerlei foutmeldingen, maar na installatie als "Exceptions" lukt het wel.
    (het is me niet gelukt met Google Chrome)
   8. Als je wil verifiëren of je lezer herkend wordt, gebruik dan pcsc_scanDaarvoor kan je pcsc-tools downloaden via de Software Manager   Bron en Meer info vind je in deze FAQ 
   (http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/linux/)
   (http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm#Firefox_Instellen_voor_eID)


   Voor Windows 7 en Windows 10:


   1. Log in met een windows account met administrator privileges (administrator of beheerder)
   2. Niet nodig in Windows 10: Java installeren
    Voor Windows 7, indien nog niet geïnstalleerd: download en installeer java (http://www.java.com)
   3. Download en installeer EID middleware : http://www.eid.belgium.be (sluit de EID reader pas aan op het moment dat dit gevraagd wordt !)
   4. Download en installer Firefox: http://www.mozilla.org
   5. Start Firefox en voeg add-on toe voor Eid Belgium : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/belgium-eid/ (Deze add-on moet geïnstalleerd worden voor elke windows user die de Eid wil gebruiken)
   6. Voor de belastingaangifte : Surf naar http://taxonweb.be en kies je taal
   7. Klik om Naar mijn aagifte


   28 november 2014

   View photos that are stored on your Linux Mint Pc on your Android tablet

   How to view photos on a tablet (photos are stored on a PC)

   I currently use Linux Mint as desktop PC and an Android tablet.
   My photos are stored on the desktop PC, but I wanted to view them also on my tablet.

   This is what I did:

   1. On the Linux Mint desktop PC : download system-config-samba
   2. Start this program and click on the + to add a directory (in my case: /mnt/data/Our Pictures)
    1. On the Basic tab :
     1. Directory : /mnt/data/Our Pictures
     2. Share name : Our Pictures
     3. [x] Visible
    2. On the Access tab : [x] Allow access to everyone
     Note: If you want a more secure access, you can choose to allow access to specific users
   3. On the Android tablet: Go to the Play Store and Search for "smb client"; Download (and install of course) ES File Explorer File
   4. Start ES File Explorer
   5. On the top left click on the 3 horizontal bars to display the menu and choose "Network" > Lan
    Click on the + (New):
    1. Server: /Our Pictures e.g. 192.168.1.3/Our Pictures
    2. [x] Anonymous
    3. Display as : Our Pictures on my desktop PC
   6. Now if you click on "Our Pictures on my desktop PC" you'll see the files  on the desktop pc
   References:

   23 maart 2013

   Down the mountain with my new Nokia Lumia 800 (Stabilized)

   How to turn a shaky movie made with a Nokia Lumia 800 into a much better (stabilized) experience.


   The video has been modified with the YouTube standard image stabilization because it's a very shaky film
   You can also watch the original to compare the result.
   Search for "nokia lumia 800 stabilizer" on youtube if the link does not work.

   P.S. The film is not mine, I just place a link to it from my blog. All rights belong to the person who originally uploaded the movie on youtube.

   01 maart 2013

   Windows 7 startup slowly at home

   Windows 7 takes a long time to start at home


   Problem

   When I am not connected to the LAN at work, windows 7 takes a long time to startup while displaying "Waiting for the User Profile Service"

   Solution

   Thanks to Chris Buchanan, I have found the solution at http://www.chrisbuchanan.ca/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=17

   What you need to do is to change the Local Group Policy setting the max. wait time for the network ... to 0

   Procedure:


   1. Start  > gpedit.msc
   2. Computer Configuration > Administrative Templates > System > User Profiles
   3. Edit the policy "Set maximum wait time for the network if a user has a roaming user profile or remote home directory" to "Enabled" and set the value Wait for network for maximum (seconds) to 0.
   4. OK
   5. Close policy editor
   6. Then force an update of the group policy (gpupdate /force) (this worked only when I was connected to the LAN at work)

   Since I did this, the startup time decreased from more than 1 minute to 20 sec. on my Dell XPS 15z (Core i7) laptop.

   More details can be found  at http://www.chrisbuchanan.ca/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=17